2022.08.25

Yrkesbevis i svensk Naturturism

Tillväxtverket stödjer utveckling av Certifierad naturguide

Projektet syftar till att öka professionalismen inom naturturismbranschen genom att använda Certifierad naturguide som ett verktyg för långsiktigt kvalitetsarbete hos företag i branschen. Under projektet kommer ett stort fokus ligga på att göra Certifierad naturguide känt samt att fördjupa förankringen och professionalismen i branschen vilket Naturturismens yrkesnämnd kommer att vara en viktig del av.

Projektets målgrupper är huvudsakligen företag, från enmansföretag eller företag med några få anställda till större företag och koncerner som kan välja att certifiera sin personal eller använda certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare. Ett antal företag ska under projektet ha genomfört kompetensutveckling av sin personal med fokus på guidning/ upplevelse/värdskap. Samt att fördjupat förståelsen för att en branschstandard ger ökad möjlighet för försäljning och kvalitetssäkring. Samarbete med skolor ska även genomföras.

Detta gynnar såväl enskilda guider och näringsidkare som destinationer då besöksmål marknadsförs inom och utom landet när man på ett enkelt sätt kan visa att de guider gästen möter är utbildade och, neutralt, kvalitetsbedömda. Projektet fyller där med en värdefull funktion i arbetet med att professionalisera naturturismbranschen som är en stor och viktig del av besöksnäringen.

Kontakt

anders.johansson@naturturismforetagen.se