Svensk natur som drivkraft

Svensk naturturism och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden. Samtidigt ökar näringens med sina innovativa upplevelser Sveriges internationella attraktionskraft och synlighet. Det lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det svenska välståndet.

Det är rimligt att påstå att var fjärde internationella besök sker på grund av svensk natur. Eftersom utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 uppgick till 119,6 miljarder kronor, skulle svensk natur då bidra med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor per år.

Naturen spelar också en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under sommar, vinter och årets övriga helger.
Kanske är vi själva lite hemmablinda, men att hävda att naturen i bred bemärkelse är ett avgörande skäl för var femte resa, borde inte vara någon överdrift. Under 2016 spenderade svenska fritidsresenärer drygt 130 miljarder, vilket i så fall innebär att naturen som besöksmål bidrog med ytterligare 26 miljarder kronor årligen.

Tillsammans blir det 56 miljarder kronor, som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring.

Naturturismföretagen