Kenneth Schulze, Svenska Jägareförbundet
2022.09.25

Naturturismen skapar nya värden för viltmästarna

Organisationerna bakom Naturturismens Yrkesnämnd

När jaktturism bedrivs etiskt och hållbart kan den innebära ett ökat ekonomiskt värde på orörd natur, och viltet som bor där. Ett högre värde än bara virkespriset. När intäkterna från viltet blir högre än kostnaderna för skadade grödor och nyplanteringar blir kalkylen helt enkelt mer attraktiv för markägaren. Ett rikt, varierat och tillgängligt djurliv skapar också förutsättningar för viltet att generera avkastning flera gånger om. Långt innan någon får uppleva det med bössan i hand.

Turism och jakt kan gå hand i hand och innebära helt nya värden i skogen, och samtidigt bidra till att öka den biologiska mångfalden. Därför ser Svenska Jägarförbundet ett växande behov av att bredda yrkesjägarnas kompetens mot turismen, även för besökare som inte jagar.

Turism i olika former blir allt oftare en del av jaktförvaltningens uppgifter. Kenneth Schulze är Svenska Jägarförbundets representant i Naturturismens yrkesnämnd. Han är ansvarig för utbildningsfrågor och har sin arbetsplats på Öster Malma i Sörmland, jägarnas kunskapscentrum i snart 70 år:

– Vi vill vara med och fånga upp nya tankar och idéer. Svenska Jägarförbundet har ju varit engagerade i Naturbruksprogrammet sedan tidigare med koppling till jakt och viltvård. När naturturismen inkluderades som yrkesutgång blev det också tydligt det fanns många intressanta kopplingar mellan turismen och jakten. Jag är engagerad i viltmästarutbildningen, men också i olika viltförvaltningskurser på universitetet. Det viktigt att höja statusen för de här yrkesrollerna. Nu funderar vi på hur vi kan väva in turismen i jakt- och viltvårdsutbildningarna. Det är möjligt att vi i framtiden inkluderar naturguidningen som ämne, och kopplar på certifieringen Certifierad naturguide. Då får man ju kvitto på att man har en bra kunskapsgrund att stå på, berättar Kenneth Schulze.

Kenneth har många års erfarenhet som naturbrukslärare på Öknaskolan i Sörmland. Han ser stora möjligheter med samarbetet inom yrkesnämnden. Tack vare hans bakgrund vet han hur viktigt det är med kopplingen mellan skola och näringsliv:

– Jag tror att det kommer att komma ut bra saker ur det här samarbetet. Jag vill gärna bidra med inspel från min bakgrund på Öknaskolan. Som naturbrukslärare insåg jag att det blir betydligt lättare att göra en bra utbildning om man har en nära koppling till näringarna. Det är viktigt att kunna se och få uppleva hur allt faktiskt fungerar i praktiken. Alldeles för ofta hänger det på lärarens personliga kontaktnät. Det är viktigt att det skapas former och förutsättningar för bra och långsiktiga samarbeten. Här tror jag Naturturismens yrkesnämnd kan göra en insats genom att fånga upp trender och skapa strukturer. Det är viktigt att jobba för branschens legitimitet. Jordbruk och skogsbruk är redan etablerade, men jakt och naturturism måste kämpa med näbbar och klor för att få samma självklara status. Vi måste visa att det är yrken där man kan tjäna sitt levebröd, menar Kenneth.

Kenneth Schulze, Utbildningsansvarig ÖM/viltmästarkurs på Svenska Jägareförbundet

Idag finns ungefär 300 000 personer med jaktkort i Sverige. En professionell jägare med rätt kompetens och entreprenörsanda skulle kunna sälja viltupplevelser även till dem som inte jagar:

– Jag är övertygad om att det här är framtiden. Det är mycket bättre att sälja till exempel en kronhjortsupplevelse flera gånger under dess hjortens livstid. Först erbjuder man själva naturupplevelsen, berättelsen och att få se kronhjorten i sitt rätta habitat. En jaktupplevelse för jägaren blir den först när den fått leva sitt liv, och har passerat sin topp. Därefter blir den en kulinarisk upplevelse på matbordet. Jag tror möjligheterna att sälja viltupplevelser är väldigt underutnyttjat idag. En professionell jägare behöver ha med sig de här kompetenserna, att kunna guida, ta hand om besökare och skapa riktigt bra upplevelser. De behöver förstå målgrupperna och lära sig att sälja och marknadsföra. Då tror jag det finns många möjligheter för unga duktiga viltvårdsintresserade entreprenörer inom naturturismen. En annan viktig uppgift är att faktiskt öka kunskapen och förståelsen om viltet och naturen. Vi måste förklara varför vi behöver jaga, varför stammarna av älg, dovhjort och vildsvin behöver skötas. Det är ju det vi viltvårdare arbetar med varje dag, att skapa balans mellan olika behov och värden, och hitta sätt att nyttja naturen långsiktigt hållbart.