2022.10.20

Nya kompetensbehov när STF möter framtiden

Organisationerna bakom Naturturismens Yrkesnämnd

Det fantastiska med Sverige är att det alltid finns mer att upptäcka. Med sina 246 000 medlemmar är Svenska Turistföreningen (STF) ett viktigt nav för hållbara upplevelser i den svenska naturen, en viktig drivkraft för det fria friluftslivet. Samtidigt har utmaningarna både förändrats och blivit allt större i takt med att fler, ofta ovana naturälskare, söker sig ut i det vilda. Behoven och målgrupperna har förändrats, vilket också innebär att STF behöver se om sin verksamhet.

Ungefär 130 personer arbetar året runt inom organisationen, under säsong växer arbetsstyrkan till cirka 700. Det ligger på Caroline Östmans bord att varje år bemanna alla verksamheter med mångsidiga värdar, smaksäkra kockar, erfarna bergsguider och tålmodiga naturguider för nyfikna familjer som vill lära sig vandra. Hon är nämligen HR-chef för STF, hela Sveriges friluftsförening:

– Sedan slutet av 1800-talet har vi haft ett stort fokus på fjällen. Nu behöver vi bredda vår verksamhet. Vi har ett uppdrag att finnas till för fler, oftare och över hela landet. Det ställer stora krav på vår förmåga att rekrytera rätt personal med rätt kompetens till våra anläggningar. Det är en av anledningarna till att vi också engagerar oss i Naturturismens yrkesnämnd. Bra utbildningar och olika typer av certifiering hjälper oss helt enkelt att hitta rätt medarbetare, säger Caroline Östman.

En ny typ av nyfikna besökare söker sig ut i naturen

STF är i grunden en ideell förening, men aktiebolaget som ägs av föreningen omsätter drygt en kvarts miljard varje år. Det gör dem till en viktig aktör och arbetsgivare inom svensk turism. Från att ha fokuserat på fjällturismen och ganska garvade friluftsutövare ser de nu en ny typ nyfikna besökare som söker sig ut i naturen. Kunder som efterfrågar bra boende, välorganiserade guidade aktiviteter och utvecklande kurser inom allt från allemansrätt och friluftskunskap till avancerade fjällturer.

Caroline Östman, HR-chef STF
Caroline Östman är HR-chef STF

– Vi ser att antalet besökare ökar och behoven förändras. Delar av fjället är under perioder överbefolkat. Vi behöver sprida ut besökarna över hela landet, och året. Det finns ju massor att upptäcka. Vi har 60 lokalföreningar som är experter på sina hemtrakter. Det är en fantastisk möjlighet för oss att sprida ut besökarna över hela landet. Där kan vi ge dem vägledning kring hur de ska komma ut och bete sig i naturen, för naturens skull men också för att de ska få en bra upplevelse. Det krävs kompetens för att ta hand om de här besökarna. Duktiga, välutbildade guider som kan berätta, engagera och lära ut. Den kompetensen kan finnas hos våra medarbetare eller i nätverket runt dem. Där har vi en utmaning att ta tag i, menar Caroline Östman.

Dags att höja yrkesstatusen för naturguider

STF har ett aktivt samarbete med Visita, bland annat inom yrkesbevis och certifieringar för besöksnäringen. Det finns ett behov av att höja status för flera yrken inom branschen. Naturguiderna är ett av dem:

– Vi vill kvalitetssäkra vår personal, och det finns många naturguider inom STF. Många av våra samarbetsföretag möter gäster dagligen och erbjuder aktiviteter i egen regi, eller från oss på STF. Här kan Certifierad naturguide bli ett viktigt verktyg för att visa att en guide faktiskt har rätt grundläggande kunskaper och meriterande erfarenheter med sig. En duktig guide ska ju kunna förhålla sig till naturen, har hög kännedom om miljön de arbetar i och förmåga att bedöma både gruppens förutsättningar och olika osäkerhetsfaktorer.