Certifieringar

Naturturismens Yrkesnämnd är huvudman för
yrkesbeviset Certifierad naturguide

 

CNG Logo Color

 

Naturguide som yrke

Den tillgängliga svenska naturen och landets välbevarade kulturlandskap är attraktiva och ömtåliga besöksmål. I takt med att antalet besökare växer, ökar också behovet av erfarna och professionella guider som kan leda kvalitetssäkrade och hållbara aktiviteter i både natur- och kulturlandskapet.

Hos både svenska och internationella besökare, såväl som hos markägare och förvaltare av skyddade natur- och kulturarv, finns en växande efterfrågan på ett neutralt och branschöverskridande kvalitetssäkringssystem av naturguider.

Certifierad naturguide är ett yrkesbevis som visar att en naturguide har de kvalifikationer som branschen efterfrågar. Det ger också besökaren ett tydligt mervärde £ en garanti för att guiden kan leverera en engagerande, hållbar och trygg upplevelse.

Certifierad naturguide är framtagen i samverkan mellan bransch, akademi och offentliga aktörer och är en del i arbetet med att professionalisera svensk naturturism. Certifieringen är en värdefull handling som visar att en individ besitter rätt kvalifikationer inför en anställning eller ett uppdrag. Det ger också arbetsgivare ett bra verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra medarbetares eller samarbetspartners kompetens inom guideyrket.

Läs mer på certifieringens hemsida >>