2023.03.21

Lärarfortbildning inom naturturismföretagande

Naturturismföretagen kör just nu en pilotgrupp på en ny lärarfortbildning för lärare på naturbruksgymnasiernas naturturisminrikning. ”Fortbildning för lärare inom Naturturism” kretsar kring hur det är att arbeta med naturturism och vad som är viktigt att känna till, både som företagare och anställd. Kursen, som genomförs digitalt, består av sju kurstillfällen med fokus på olika teman, alla sett ur en naturturismföretagares perspektiv. Mellan de olika kurstillfällena har deltagarna i uppgift att aktivt reflektera utifrån det tema som presenterats, föra en dialog med ett utvalt referensföretag utifrån en given frågeställning samt ta del av dokument, rapporter, regelverk, böcker, hemsidor samt annat informationsunderlag kopplat till temat för nästkommande kurstillfälle.

Här kan du läsa ett reportage om kursen >>

20 september i år planeras den första skarpa kursstarten. Intresset är stort och anmälan har öppnat. Läs mer om detaljerna här>>