Naturturismens Yrkesnämnd Strategisk kompetensförsörjning inom svensk naturturism

Yrkesnämndens uppdrag

Naturturismens Yrkesnämnd representerar arbetsmarknadens organisationer och är ett nationellt samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom svensk naturturism. Naturturism definieras som förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.

NTYN bildades 2017 med syfte att arbeta för introduktionen av yrkesutgången Naturturism i Naturbruksgymnasiet. Från och med höstterminen 2021 erbjuds gymnasielever yrkesutgången Arbete inom naturturism på Naturbruksprogrammet. Det medför att likvärdigheten ökar för de elever som tar studenten från något av programmen som innehåller naturturism, något som varierat stort tidigare.

Yrkesutgången Naturturism innebär att två av tre ämneskurser ligger i den obligatoriska delen med möjlighet att lägga den tredje delkursen i den del av programmet som respektive skola kan profilera sig med. Detta borgar för en jämnare nivå för de studenter som tar sina första steg in i naturturismbranschen. Det gör det också enklare för den som ska anställa när det finns en gemensam bas för ungdomar som är utbildade inom Naturbruksprogrammet.

 

Vi växer

Idag arbetar vi för en än bredare förankring i branschen och bland utbildare för att bli en naturlig samtalspart vid planering för framtida utveckling och kvalitetssäkring.

Vi är nu 9 organisationer som samverkar och vi vill gärna bli fler. Är du intresserad och representerar en organisation, stor eller liten som är verksam inom naturturism är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Aktuellt