2022.12.25

Hållbar naturturism är konsten att nyttja och värna – på samma gång

Organisationerna bakom Naturturismens Yrkesnämnd

Sverige är synonymt med storslagen, tillgänglig och rik natur. Svenskarna älskar den. Utländska besökare också. Naturen är ju alltid öppen, tillgänglig för alla. Men många besökare både vill ha och behöver hjälp att uppleva den. I många fall finns det någon där som erbjuder sig att hjälpa till, och göra business samtidigt. Entreprenörer som fixar med paketering, bokning, planering, bäddning, matlagning eller helt enkelt med att visa och berätta. Den som gör det är en naturturismföretagare.

Camilla Jönsson är tillförordnad generalsekreterare och verksamhetsansvarig för Naturturismföretagen, branschorganisationen inom natur- och ekoturism. När medlemsföretagen ofta är både små och utspridda behövs en samlande kraft som kan föra deras talan, belysa orättvisor, bana väg och bereda plats:

– Naturturismen som affärsidé är ganska ung i Sverige och står inför många utmaningar, samtidigt är förväntningarna på oss höga. Vi behöver skilja på friluftsliv och naturturism. Vi är företagare, som är beroende av landskapet som resurs. Utan den resursen kan vi inte bedriva vår verksamhet. Vi behöver skapa trovärdighet och ta vår plats, precis som andra gröna näringar gör. Naturturismföretagen måste bli bättre förklara sitt eget värde, sin kompetens, och bli en relevant spelare i ett hållbart system på landsbygden. För naturen, men också för besökarna och de som redan bor där. Vi är duktiga på hållbarhet, det finns i vårt DNA, och här kan vi verkligen göra skillnad. Det är också en anledning till att vi vill engagera oss i Naturturismens yrkesnämnd. Yrkesnämnden är viktig för att skapa trovärdighet, och att göra alla som arbetar med besökare i naturen bättre på det vi ska vara bäst på, säger Camilla Jönsson.

Naturturismens yrkesnämnd samlar alla som bedriver hållbar turism i svensk natur. Alla de som ser ett värde i att kvalitetssäkra utbildningar och att det finns en välfungerande kompetensförsörjningen till branschen. Aktörer som direkt, eller indirekt, ser ett behov av arbetskraft med kompetens och erfarenhet att ta hand om besökare i naturen – oavsett om de är nördiga flugfiskare, låglandsvandrande barnfamiljer eller vetgiriga friluftsnoviser.

– Vi är inte riktigt överens om hur man ska se på branschen, ens inom branschen. Vilka krav ska ställas på dig som naturturismföretagare, och dina anställda? Här ser vi behov av ett tydligt och grundläggande yrkesbevis. Ett bevis på att man som medarbetare, eller kanske aktör på annans mark, till exempel förstår vad ett bra värdskap är, en bra kundupplevelse. Att man förstår platsens förutsättningar, kan göra en säkerhetsbedömning och att det finns en förståelse och förankring lokalt. Eller att man faktiskt har något att förmedla om platsen man befinner sig på. Det kan i sin tur byggas på med expertkompetenser som fjäll- eller fiskeguide, utomhuskock eller kanske ekologi och interpretation. Vi behöver ta reda på vilka yrkesroller som finns inom naturturismen så vi kan kvalitetssäkra utbildningar och kompetens där det behövs. Då kan vi se till att de som kommer ut på arbetsmarknaden är väl förberedda och anställningsbara, menar Camilla.

Branschorganisationen Naturturismföretagen arbetar redan med kvalitetsarbete och hållbarhetsfrågor. Natures Best är en etablerad och kvalificerad certifiering för ekoturismföretag, och som driftsansvarig för Certifierad naturguide ser föreningen tydliga nyttor med den här typen av kvalitetssäkring:

– Vi är en medlemsorganisation som försöker skapa en hållbar bransch. Vi är redan duktiga på det systematiska hållbarhetsarbetet, men vi behöver bli bättre på att faktiskt kunna visa upp vad vi gör och vad vi kan. Vi vill också finnas där för framtidens arbetskraft, nära utbildningarna inom naturturism. Här är certifieringar och andra kvalitetsverktyg viktiga för att kunna styra, mäta effekter och sedan fatta bra beslut utifrån fakta, inte tyckande. Då kan vi också visa att vi som bransch har en viktig funktion att fylla i samhället, menar Camilla.