Naturturism är business

Många företagare inom naturturism drivs av en stark passion, men det räcker inte alltid för att lyckas. Naturturismen yrkesnämnd vill vara med och utforma dagens utbildningar inom naturturism så att de motsvarar branschens kunskaps- och kompetensbehov i framtiden. Det är när en passion kombineras med en stark affärsidé, affärsmannaskap, innovation, branschkunskap och ett starkt fokus på kundupplevelsen som naturturismen kan bli en hållbar affär.