Styrelse 2022/2023

Camilla Jönsson, Naturturismföretagen, ordförande
Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund, vice ordförande
Anders Johansson, Naturturismföretagen, sekreterare
Ellen Nystedt, Skogens mångbruk
Caroline Östman, Svenska Turistföreningen
Kenneth Schultze, Svenska Jägareförbundet
Lollo Englund, Sveriges Fisketurismföretagare
Oscar Trowald, Sportfiskarna: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund