Vad är naturturism?

Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Naturturismens yrkesnämnd ska bidra till en hållbar utveckling inom naturturismen i hela Sverige, och att stärka näringens roll som en långsiktig framgångsfaktor för en levande landsbygd.

Nämnden ska verka för kvalitetssäkring av kompetens och professionalisering av naturturismen i Sverige. Det gynnar både naturen och landsbygden, utbildningsanordnare inom naturturism, näringen och de som på olika sätt upplåter sin mark till olika aktörer inom naturturism – och förstås såväl besökaren som lokalsamhället.