Martin Liljeholm Viltmästarförbundet
2022.10.20

Kvalitetssäkrade upplevelser i det vilda

Organisationerna bakom Naturturismens Yrkesnämnd

På många gods, större gårdar och skogsbolag är viltvården en viktig del av den dagliga verksamheten. Viltvård handlar förstås om att förvalta, vårda och utveckla det jaktbara viltet, men också att skapa en hållbar balans i hela ekosystemet.

Många som arbetar professionellt inom viltvård har också en publik roll. Ibland kan det vara som jakt- och fiskeguide, ibland för att ta hand om grupp- och studiebesök. Det kan också vara rena upplevelser där besökaren får se och lära sig mer om natur och djuren i skogen, viltfotografering från gömsle eller naturnära boende som erbjuds på gårdens mark:

Martin Liljeholm är ansvarig för Viltmästarförbundet och styrelsemedlem i Naturturismens yrkesnämnd. Han ser en tydlig koppling mellan viltmästarens roll och naturturismen:

– Vi viltmästare jobbar mycket med naturturism, oftast handlar det om jakt i olika former. Men många bedriver också naturturism utan vapen, till exempel naturnära boende eller viltskådning. Som organisation vill vi professionalisera jakten men också bredda vårt yrke mot naturturismen, vi tror det kommer att krävas för att bli en mångsidig viltmästare. Det ligger i viltmästarens roll att också arbeta med upplevelser som inte har med vapen att göra, det är något vi vill bli bättre på och få in i utbildningen, menar Martin Liljeholm.

Naturturismen en allt viktigare del av viltmästarrollen

Viltmästarförbundet har 300 aktiva utbildade medlemmar idag. För att bli medlem behöver du vara utbildad viltmästare, eller ha skaffat dig motsvarande kompetens genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Kraven är högt satta med individuell bedömning och krav på flera års dokumenterad praktisk erfarenhet inom området:

Martin Liljeholm är ansvarig för Viltmästarförbundet och styrelsemedlem i Naturturismens yrkesnämnd. Han ser en tydlig koppling mellan viltmästarens roll och naturturismen.

– Vi har ett väl inarbetat system för hur man blir viltmästare. Samtidigt så blir naturturismen en allt större dela av yrkesrollen. Det är en målsättning för oss att få in kompetens kring till exempel naturkunskap och att leda våra kunder på ett professionellt sätt i naturen. Alla ska inte kunna kalla sig naturguide, det ska krävas en viss grundkunskap och färdighet. Därför ser vi att ett yrkesbevis som Certifierad naturguide, men både teoretiska och praktiska prov, skulle vara ett bra komplement inom viltmästarutbildningen.

Viktigt att kvalitetssäkra kompetens inom naturturismbranschen

Kontakterna mellan Viltmästarförbundet, Svenska Jägarförbundet och Sveriges Jordägareförbund är täta. De är alla måna och att förvalta viltet på ett hållbart sätt och skapa goda förutsättningar för både en rik och välmående natur och bra jakt. De tre förbunden är också medlemmar i Naturturismens yrkesnämnd:

– Vårt engagemang i Naturturismens yrkesnämnd ger oss möjlighet att dels stärka viltmästarens yrkesroll, dels att bredda och fördjupa vårt nätverk inom naturturismbranschen. Det är viktigt att hitta rätt verktyg för att kunna kvalitetssäkra kompetens som är relevant för oss som arbetar med olika typer av besökare i naturen. Jag tror vi har mycket att erbjuda varandra, och att det kommer att skapa mervärden för oss alla.