Vår verksamhet

NTYN bildades 2017 med syfte att arbeta för introduktionen av naturturism in i Naturbruksprogrammet på gymnasiet. Från och med höstterminen 2021 erbjuds yrkesutgången Arbete inom naturturism. Det innebär att likvärdigheten ökar för de elever som tar examen från något av programmen som innehåller naturturism, något som varierat stort tidigare.

Intresset för att vistas i naturen ökar hos många och stora grupper idag. Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Naturturismens yrkesnämnd ska bidra till en hållbar utveckling inom naturturismen i hela Sverige, och att stärka näringens roll som en långsiktig framgångsfaktor för en levande landsbygd. Naturturismen fyller samtidigt en viktig samhällsfunktion genom att skapa en bredare förståelse för naturens värden och bidra en hållbar utveckling för lokalsamhället.

NTYN är en samlingsorganisation för aktörer som organiserar och stödjer företagare där naturturismen spelar en viktig roll i verksamheten – oavsett om företaget är helt inriktat på naturturism eller det är en del av verksamheten. Vår målsättning är att professionalisera svensk naturturism genom att kvalitetssäkra utbildningar och stärka den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen.

Naturturismen yrkesnämnd är navet där företagens behov, branschens krav och myndigheter möts. Som yrkesnämnd är vi också referens och samtalspart gentemot skolmyndigheter och skolhuvudmän som utbildar inom naturturism.

Vi är idag åtta nationella organisationer som samverkar för att höja status och professionalisering av naturturismen. Just nu pågår rekrytering av fler relevanta medlemmar för ännu bredare förankring i branschen, samt kontakter med arbetstagarorganisation.

Är du intresserad och representerar en organisation, stor eller liten, som är verksam inom naturturism är du välkommen att ta kontakt med oss för samarbete och medlemskap.