Medlemskap

NTYN är en samlingsorganisation för aktörer som organiserar och stödjer företagare där naturturismen spelar en viktig roll i verksamheten – oavsett om företaget är helt inriktat på naturturism eller det är en del av verksamheten. Vår målsättning är att professionalisera svensk naturturism genom att kvalitetssäkra utbildningar och stärka den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen.

Naturturismen yrkesnämnd är navet där företagens behov, branschens krav och myndigheter möts. Som yrkesnämnd är vi också referens och samtalspart gentemot skolmyndigheter och skolhuvudmän som utbildar inom naturturism.

Arbetar din organisation med dessa frågor bör ni vara medlemmar i Naturturismens yrkesnämnd.
Kontakta oss för mer information och förslag på medlemskap!